Menu Sluiten

Privacyverklaring C.S.F.R. Eindhoven-Tilburg, dispuut Emèt Qenee

Met betrekking tot het gebruik en verwerken van persoonsgegevens
Emèt Qenee gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van leden en met de persoonsgegevens van bezoekers van de website van Emèt Qenee . Persoonlijke gegevens worden conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwerkt en beveiligd. Met deze privacyverklaring stellen wij u graag op de hoogte omtrent het gebruik en verwerken van de door Emèt Qenee verzamelde persoonsgegevens.

Verantwoordelijke
Emèt Qenee is de zogeheten verantwoordelijke in de zin van de AVG. Dit houdt in dat Emèt Qenee beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Emèt Qenee is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Persoonsgegevens
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van de door de (potentiële) leden en overige personen verstrekte persoonlijke informatie. Emèt Qenee verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4, lid 1, AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbaar natuurlijk persoon.

Emèt Qenee gebruikt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact met u te kunnen opnemen als uw persoonsgegevens worden gebruikt, of als Emèt Qenee een vraag heeft over uw melding van een eventueel datalek van Emèt Qenee .

Doel verwerking persoonsgegevens
Emèt Qenee verwerkt persoonsgegevens om haar tot haar doelstelling behorende taken uit te voeren. De bezoeker zal op de hoogte worden gesteld over hoe Emèt Qenee met deze persoonsgegevens omgaat, en voor welk doel Emèt Qenee de persoonsgegevens gebruikt of zal gebruiken.

Emèt Qenee verzamelt persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum) om contact met u op te kunnen nemen over eventuele vragen of opmerkingen, om u uit te kunnen nodigen voor activiteiten en om u gericht te kunnen informeren over zaken behorende bij het lidmaatschap.

Financiële data en persoonsgegevens worden verzameld om uitvoering te geven aan de aangegane overeenkomst (lidmaatschap). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.
Emèt Qenee verstrekt persoonsgegevens aan het bestuur der C.S.F.R. om uitvoering te kunnen geven aan het lidmaatschap met de C.S.F.R.
Tot slot gebruikt Emèt Qenee de persoonsgegevens als er vragen zijn over uw melding van een eventueel datalek van Emèt Qenee .

Grondslag van de verwerking
Emèt Qenee moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan deze gegevens te verwerken als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen (artikel 6, lid 1 onder b, AVG).

Emèt Qenee kan alleen met uw toestemming de persoonsgegevens verwerken die u invult op een contactformulier. Daarom vraagt Emèt Qenee , als u het formulier invult, expliciet naar uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens
Emèt Qenee verzekert, op grond van artikel 32 AVG, passende technische en organisatorische maatregelen teneinde het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo worden de (persoons)gegevens die u invult op het contactformulier tijdens de verzending versleuteld en vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Emèt Qenee bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking (artikel 5, lid 1, onder e, AVG).

Register
Emèt Qenee registreert als verantwoordelijke de verwerkingsactiviteiten die onder de verantwoordelijkheid van Emèt Qenee plaatsvinden (artikel 30 AVG).

Delen met derden
Emèt Qenee verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. U dient expliciet toestemming te geven voor deze verwerking. Zonder dat er een overeenkomst is tussen beide partijen zal Emèt Qenee uw persoonsgegevens niet verstrekken aan derden.

Cookies
Onze website emetqenee.nl maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken die door zowel Emèt Qenee als derde partijen worden geplaatst. emetqenee.nl gebruikt functionele en analytische cookies om u een optimale bezoekerservaring te bieden en de werking van de website te verbeteren. Bovendien plaatsen derde partijen tracking cookies om uw gepersonaliseerde advertenties te tonen en om buiten de website emetqenee.nl relevante aanbiedingen te doen. Uw internetgedrag kan door deze derden gevolgd worden door middel van deze tracking cookies. Om emetqenee.nl te bekijken dient u de cookies te accepteren.

Uw privacyrechten
U hebt op ieder moment recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 AVG), en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 AVG). Emèt Qenee kan bij een correctieverzoek vragen om uw identiteitsbewijs te laten zien of een kopie op te sturen. In het laatste geval kunt u het beste uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) onzichtbaar maken.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u door Emèt Qenee verwerkt worden, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Emèt Qenee behandelt uw verzoek binnen vier weken.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen naar abactis@emetqenee.nl.

Contactgegevens voor meer informatie
Voor meer vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens: abactis@emetqenee.nl.