Menu Sluiten

Liederen

Dispuutslied

1
Emèt Qenee, dat is ons fundament:
“koopt toch de waarheid”, wordt ons voorgelezen;
’t verlicht de studie van het mens’lijk wezen;
ook voor techneuten ’t zelfde rendement.
2
Brabantse parel, ons dispuut op ’t zand;
wat is die waarheid, basis van uw handel?
Koop! en verkoop niet, richt alzo uw wandel
onwankelbaar, Gods Woord is in uw hand.
3
Zoeken naar wijsheid in het kringverband,
discussies lengen tot in nacht’lijk’ uren;
al knikkebollend doven we de vuren;
voor ’t ochtendgloren reiken we de hand.
4
Weekwisselingen, borrels, een HV,
sterken de vriendschap tussen onze leden;
trainen het brein en vormen onze zeden;
vrucht van verbint’nis aan Emèt Qenee.

(Couplet naar de gelegenheid van het moment.)

5
Maar zonder U, Heer, heeft ons werk geen zin;
schenk dan Uw Geest in ons studentenleven;
Vader, leer ons U alle eer te geven;
zicht op Uw Zoon geeft eeuwigheidsgewin.
6
Lof zij de God Die ons hier heeft gebracht,
Hem zij de eer, Hem willen wij aanbidden,
wij zien op Hem, en Liefd’ woont in ons midden,
Hij schenkt ons dag aan dag hernieuwde kracht!

Gelegenheidscoupletten

 
Installatie nieuwe leden
Hoort nieuwe leden van Emèt Qenee:
met al uw inzet zijn wij heel tevreden;
daarom benoemen wij u tot onz’ leden:
wij wensen u veel zegen, heil en vreê.
 
Uittrede bestuur
U treedt nu uit, ’t besturen is voorbij;
achterom blikkend zien wij een dispuutsjaar:
toewijding, inzet, trouw en liefde was daar;
lof zij aan God, Hij blijve ons nabij!
 
Intrede bestuur
Kom nieuw bestuur, sta op en hoor ons aan:
bestuur ons wijs, met liefde en gedreven!
Vertrouw op God; Hij wil de krachten geven!
Licht geeft het Woord dat voor u uit zal gaan.
 
Dispuutshuis
Komt en aanschouwt, bewonder ’t nieuwe krot!
Nieuw onderkomen, wil ons zo belonen:
laat toch de amicitia hier wonen,
wees ons een thuis en sterk ons in ons lot!
 
Bruiloft
Hoort geliefd bruidspaar van Emèt Qenee:
geniet nu van het verder samenleven;
liefde en trouw moogt gij elkander geven;
zorg voor elkaar en wees elkaar gedwee

Landelijk C.S.F.R. lied 

1
Continu vervloeien de culturen
Vast geworteld onze civitas
In het Woord dat alles kan verduren
Hoop, geloof en liefde als kompas
Refrein:
Civitas, jong in eeuwoude traditie
In uw kring jongleert men amicaal
Hecht de band in een veelheid van posities
Proeve van het eenheidsideaal.
2
In Delft ’t juweel gedolven uit Johannes
Leiden strijdt en gordt de wapens om
Amstelo: enigma is het stigma
Uit de kelder gloort de Sola-zon
3
Vaste grond vond Ichthus rond de haven
Hoog houdt Yir’ de amicale band
“Koop de waarheid” klinkt het uit het zuiden
Wagening’ bewaart het groene pand
4
In de Waalstad klinkt de vraag “Waarhenen?”
Confereren ieder jaar twee maal.
Op HV’s discussie als een spreekspel.
Nieuwe leden zetten grif hun haal.
5
Tel DC als klankbord voor opinies
Proeftuin voor het jonge schrijftalent
Wie daarnaast zich verder wil belezen
Neemt een Wapenveld-abonnement
6
Altijd maar studeren gaat vervelen
Integrale amicitia:
Sport met mede-intellectuelen
Muzikaal getinte varia
7
Staande in de wereld, vele vragen
Zustergroepen, weet u daar ook van?
Maar gelukkig worden wij gedragen
Door ’t vertrouwen van de achterban