Menu Sluiten

Geschiedenis

1 oktober 1992 – Het eerste initiatief
Op 1 oktober 1992 organiseerden Jan van de Bos, Janco van de Merbel en Rikko Bulten een avond voor reformatorische studenten uit Tilburg en Eindhoven om samen met ds. H. Paul na te denken over de waarde van belijdenis.

oktober 1992 – januari 1993
Het organiseren van diverse studiekringen voor Reformatorische studenten in Eindhoven en Tilburg

2 februari 1993 – Reformatorische StudentenVereniging Tilburg Eindhoven
Op 2 februari 1993 werd een Huishoudelijke Vergadering belegd waarop de RSVTEi werd opgericht. Het eerste bestuur bestond uit am. Rikko Bulten (praeses), am. Christian Koster (ab actis) en am. Janco van de Merbel (fiscus). Daarnaast werd een begin gemaakt met het opstellen van de statuten waarin duidelijk vermeld werd dat de basis van de vereniging de Bijbel en de daarop gegronde Drie Formulieren van Enigheid is.

De vereniging krijgt vorm
Op volgende Huishoudelijke Vergaderingen werden er vijftien leden en één erelid, dhr. J. W. N. van Dooijeweert, geïnstalleerd. Als evangelist te Tilburg was dhr. Van Dooijeweert nauw betrokken bij de oprichting van de vereniging. Tevens werd een adviseur benoemd, dr. J. van den Brink. Dr. Van den Brink is nauw betrokken geweest om de verenigingsstructuur, de statuten en het Huishoudelijk Reglement vorm te geven. Van den Brink is tot 2008 adviseur geweest waarna hij is geïnstalleerd als erelid.

24 augustus 1993 – Naamgeving van de vereniging
Tijdens de eerste HV van het collegejaar werd de huidige naam van de vereniging gekozen: Emèt Qenee. Dit is een Hebreeuwse naam en betekent Koopt de waarheid, gebaseerd op Spreuken 23:23a. Dhr. Van Dooijeweert had over deze tekst gesproken op de oprichtingsvergadering.

18 mei 1994 – Landelijke aansluiting
Op de Huishoudelijke Vergadering van 18 mei werd definitief besloten om aan te sluiten bij de C.S.F.R. Hierna is, door het op diezelfde HV aangetreden nieuwe bestuur een verzoek ingediend tot aansluiting. Dit verzoek resulteerde in de status “dispuut in oprichting van de C.S.F.R.”. Tijdens de HV op 22 november 1994 is door de leden van Emèt Qenee gekozen om de vereniging op de Winterconferentie van 1994 te laten installeren.

13 december 1994 – Het logo
Het logo van Emèt Qenee is ontworpen door am. Albert-Jan en ama. Anneke en verkozen op de 24ste HV van Emèt Qenee. In het logo zijn de letters van Emèt Qenee kunstig in elkaar gevlochten. De vogel staat symbool voor de Heilige Geest die ons leidt om de waarheid te kopen (Spreuken 23:23).

28 december 1994
Emèt Qenee is officieel het 8e dispuut der C.S.F.R.