Menu Sluiten

Activiteiten

Dinsdagavond is het verenigingsavond! Iedere week komen we bij elkaar om samen diverse activiteiten te ondernemen. We treffen elkaar bij een Bijbelkring- of studiekring en bij Openbare of Huishoudelijke Vergaderingen. Maar niet alleen dat, ook de donderdagavonden vullen we vaak met elkaar voor een leuke borrel of sportactiviteit. En driemaal per jaar gaan we met elkaar op stap om een nieuwe omgeving te verkennen; weekenden zijn altijd hoogtepuntjes! Lees hieronder meer over de afzonderlijke activiteiten op Emèt Qenee!

Bijbelkring

Op dinsdagavond is het verenigingsavond! Om de twee weken vindt er een Bijbelkring plaats. Elk half jaar wordt er een Bijbelboek gekozen waarin we ons als vereniging verder hopen te verdiepen. Samen met een groep van ongeveer zeven medestudenten bestudeer je steeds een Bijbelgedeelte. Hierbij is er enerzijds aandacht voor het begrip van de Bijbeltekst zelf, maar ook voor de toepassing op het dagelijkse studentenleven. Deze avond begint met een gezamenlijke maaltijd. Ook bidden we met elkaar en zingen samen psalmen en geestelijke liederen. Wat voorop staat is een open sfeer, waarin persoonlijke geloofsvragen besproken kunnen worden en we leren luisteren naar Gods stem door Zijn Woord. Na afloop van de kring wordt er nog lekker geborreld en is er alle ruimte voor gezelligheid!

Studiekring

Wanneer je hebt besloten lid te worden van Emèt Qenee, volg je in het eerste semester de eerstejaarskring. Hier maak je kennis met de doelen en de grondslag van de vereniging. Vanaf het tweede semester volg je studiekringen. Anders dan met de Bijbelkring zijn de leden van de twee verschillende steden nu samengevoegd en duik je met een groepje in een onderwerp. De onderwerpen kunnen theologisch van aard zijn; bijvoorbeeld Luther, Calvijn en Bonhoeffer, of sociaal-cultureel, zoals filosofie, literatuur en vroege kerk. Ook zijn er praktische studiekringen zoals retorica en keuze beïnvloeding die aan bod komen. Door met elkaar te discussiëren over de bestudeerde stof leer je van de verschillende visies en doe je nieuwe inzichten op. Na afloop is het tijd voor een gezellige borrel!

Huishoudelijke Vergadering 

Tijdens een Huishoudelijke Vergadering beleven we de studentikoziteit ten top. Het bestuur neemt plaats achter de bestuurstafel en de praeses leidt de vergadering. Belangrijke zaken zoals het functioneren van de commissies of het bestuur worden besproken, maar daarnaast worden er ook veel leuke moties ingediend en ten uitvoer gebracht. Op een Huishoudelijke Vergadering krijg je als lid de ruimte om je mening te geven over bepaalde dingen. Zo kan je je optimaal ontwikkelen door voor een groep mensen te spreken en te zeggen wat je op het hart ligt. 

Openbare vergadering 

Ieder collegejaar kiest de themacommissie een jaarthema. Rond dit thema worden gedurende het jaar vier lezingen georganiseerd. Tijdens deze openbare vergadering worden deze lezingen gehouden. Hierbij zijn niet alleen de leden van Emèt Qenee, maar zijn ook veel gasten aanwezig. Een lector komt ons meer vertellen over het jaarthema en er is voldoende ruimte voor vragen vanuit de zaal. 

Weekenden 

Ten minste twee keer per jaar gaan we als vereniging een weekend weg. Tijdens zo’n weekend leer je elkaar op een ontspannen manier goed kennen door de verschillende activiteiten als een spel en een borrel. Zondags gaan we met z’n allen naar de kerk en houden we een Bijbelkring. Ook met de Bijbelkring ga je twee weekenden per jaar weg. Dit weekend is in een andere studentenstad en logeren we in een dispuutshuis van onze zusterdisputen. Er is ruimte voor goede gesprekken en ondernemen we verschillende activiteiten.

Borrels 

Hoewel er nagenoeg na elke activiteit een spontane borrel ontstaat, wordt er ook met enige regelmaat een borrel georganiseerd. Goed borrelen hoort nu eenmaal bij het studentenleven! Tijdens zo’n avond toont één van de dispuutshuizen hun gastvrijheid en opent de deuren voor de leden van Emèt Qenee. Zo komt de Brabantse gezelligheid tot haar hoogtepunt. Regelmatig worden er ook borrels georganiseerd met andere disputen. Zo is er een jaarlijkse EQV borrel met het Nijmeegse dispuut der C.S.F.R. en een Valentijnsborrel met onze mede-civieten in Rotterdam.