Menu Sluiten

Openbare Vergadering III: Vergeving

Emèt Qenee denkt dit jaar na over het thema: ‘Het verhaal van de moraal’. In de eerste twee Opbenbare Vergaderingen is vooral stilgestaan bij wat de moraal is, waarom we moraal nodig hebben en wat de Christelijke moraal is.

D.V. 3 april zal er een derde lezing worden gehouden over het onderwerp ‘Vergeving’. De lector is Gerard den Hertog, predikant in de CGK. Hij hoopt ons deze avond uitleg te geven over de betekenis van vergeving vanuit theologisch oogpunt, de plaats van vergeving in de samenleving en de rol van vergeving in ons huidige rechtssysteem. Daarnaast zal er worden ingegaan op de vergeving vanuit God en de mens en de vergeving in onze persoonlijke relatie met God. Iedereen is van harte uitgenodigd om deze lezing bij te wonen!

De avond begint om 20.00 in de Evangelisatie Post te Tilburg, Offenbachstraat 105. Indien u geïnteresseerd bent, kunt u zich opgeven door een mail te sturen naar pubcie@emetqenee.nl of abactis@emetqenee.nl.

1 Comment

Reacties zijn gesloten.