Menu Sluiten

Openbare Vergadering II: Ageren of Integreren?

D.V. 5 April 2017 zal de tweede lezing van het jaar plaatsvinden. Tijdens de eerste lezing over het thema ‘Kulturhus’ hebben we nagedacht over het ontstaan van de laatmoderne (of postmoderne) cultuur waarin wij leven, en wat dit voor gevolgen heeft voor de openbare samenleving. Tijdens deze tweede lezing zal meer stilgestaand worden bij het beschouwen van de hedendaagse cultuur en haar uitingsvormen wanneer we deze bezien vanuit onze christelijke achtergrond.

Het thema van deze tweede lezing zal zijn: ‘Ageren of Integreren? Een christelijke houding tegenover de natuur’, en zal dr. Steven van de Heuvel als lector hebben.

Eenieder is van harte uitgenodigd! Als aanmelding volstaat een mailtje naar abactis@emetqenee.nl of pubcie@emetqenee.nl