Geschiedenis

Het eerste initiatief

De aanzet tot het ontstaan van een studentenvereniging met reformatorische signatuur is gelegen in het feit dat een aantal studenten uit Tilburg en Eindhoven, die elkaar al enigszins kenden, ter ore kwam dat het aantal studenten uit de gereformeerde gezindte per september 1992 in het Brabantse steden spectaculair zou groeien. De initiatiefnemers (Jan van de Bos, Janco van de Merbel en Rikko Bulten) belegden een eerste avond op 1 oktober 1992 te Eindhoven waarop ds. H. Paul sprak over “De waarde van de belijdenis”. Deze avond werd goed bezocht door ongeveer 20 studenten.

Reformatorische Studenten Vereniging

Hieruit ontstond een studiekring waarop de Dordste Leerregels bestudeerd werden gedurende een aantal maanden (okt. 92 t – jan. 93) Zo vormde zich een gezelschap dat zich de Reformatorische Studentenkring te Tilburg-Eindhoven (RSVTEi) noemde. Gedurende het tweede semester werd aan de hand van een door leden gemaakte syllabus het thema “geloof en wetenschap” bestudeerd. De drie bijbehorende lezingen werden verzorgd door prof. dr. Ouweneel, drs. Fahner en dr. J. van den Brink. Inmiddels was er op 2 februari een huishoudelijke vergadering belegd waarop de Reformatorische Studentenvereniging te Tilburg-Eindhoven (RSVTEi) werd opgericht. Het eerste bestuur bestond uit am. Rikko Bulten (praeses), am. Christian Koster (abactis) en am. Janco van de Merbel (fiscus). Daarnaast werd een begin gemaakt met het opstellen van de statuten waarin duidelijk vermeld werd, dat de basis van de vereniging de Bijbel en de daarop gegronde Drie Formulieren van Enigheid was.

De verenging krijgt vorm

De tijd van noeste organisatievorming was aangebroken. Op volgende HV’s werden er uiteindelijk 15 leden en een erelid, dhr. J. W. N. van Dooijeweert, geïnstalleerd. Als evangelist te Tilburg was dhr. Van Dooijeweert zeer nauw betrokken bij de oprichting van de vereniging. Tevens werd een adviseur benoemd, dr. J. van den Brink (15-06-93) en ook werd de verenigingsstructuur verder op poten gezet en vast gelegd in statuten en in het Huishoudelijke Reglement. Dit alles was overigens al voor een groot deel op de C.S.F.R.-leest geschoeid, vanwege eerdere ervaringen van de praeses met de C.S.F.R.. Op de laatste HV van het collegejaar 92/93 werd een nieuw bestuur geïnstalleerd: am. René Corbijn (praeses), Wim Bor (abactis) en Laurens Kroon (fiscus).

De eerste introductie

De eerste introductie van de RSVTEi kwam in zicht in de zomer van het jaar 1993 en werd gehouden op 23 en 24 augustus. Het was een groot succes. Er meldden zich maar liefst tien aspiranten. Op de tijdens de intro gehouden HV (24-08-93) werd de huidige naam van de verenging gekozen: Emèt Qenee. Dit is een Hebreeuwse naam en betekent “Koopt de waarheid.” Dhr. Van Dooijeweert had over deze tekst, Spreuken 23:23, gesproken op de oprichtingvergadering.

Studieactiviteiten

In het verenigingsjaar 93/94 werden twee thema’s behandeld. In het eerste halfjaar kwam de “roomse Katholieke theologie”aan de orde. Sprekers hierbij waren evangelist Van Huysse over de sacramenten binnen de R.K.-kerk en evangelist Van Dooijeweert samen met dhr. De Graaf (RK- charismaticus) over oecumene vanuit respectievelijk reformatorischs en rooms-katholieke perspectief. Het tweede halfjaarthema was “Christen-zijn: isolement of getuigenis?” De lezingen waren getiteld: “Christen-zijn in Bijbels licht” (Maarten Wisse), “Wapperende vlaggen op christelijke organisaties“ (drs. A.A. van der Schans) en “Getuigen in een geseculariseerde samenleving” (drs. I.A. Kole)

Landelijke aansluiting?

Vanaf het ontstaan van de vereniging waren er verschillende mogelijkheden voor de koers van de vereniging in de toekomst: Ger. Gem.-kring, zelfstandige studentenverenging (zoals RSK-Enschede), C.S.F.R.-dispuut of aansluiting bij Depositum Custodi. Dit werd gedurende het verenigingsjaar 93/94 de belangrijkste discussie. Een zelfstandige studentenvereniging blijven is door de meeste leden eigenlijk nooit geprefereerd, dit om verdere verzuiling van de gereformeerde gezindte tegen te gaan. Ook de optie Ger. Gem.-kring viel al snel af. Formeel bleef aansluiting bij Depositum Custodi lang een mogelijkheid. In het (aan het begin van dit verenigingsjaar opgestarte) officiële orgaan van Emèt Qenee, de Vice Versa, werd een aantal artikelen over aansluiting bij C.S.F.R. of bij Depositum Custodi geschreven. Ook in het informele circuit werd hierover aardig wat geboomd.Op de HV van 18 mei werd definitief besloten aan te sluiten bij de C.S.F.R. Hierna is, door het op diezelfde HV aangetreden nieuwe bestuur een verzoek ingediend tot aansluiting. Dit verzoek resulteerde in de status “dispuut in oprichting van de C.S.F.R.” sinds de HV van de C.S.F.R. op 8 juli 1993 (ZoCo HV). Tijdens de HV op 22 november 1994 is door de leden van Emèt Qenee gekozen om de verenging op de Winterconferentie te laten installeren.

IFES en Emèt Qenee

Als enige dispuut van de C.S.F.R. is Emèt Qenee geen lid van IFES. Al vanaf de oprichting van Emèt Qenee is dit een onderwerp van bespreking. Grote vraag was: als Emèt Qenee lid zou worden van C.S.F.R. werd zij dan ook automatische lid van IFES? Dit was niet het geval. In latere bestuursjaren is over dit onderwerp breedvoerig door gesproken en uiteindelijk besloten geen aansluiting te zoeken bij IFES. Aangevoerde argumenten waren: evangelisatie is een taak van de kerk, niet van ons; over het algemeen zijn op andere disputen ongeveer 10% van de leden actief bij IFES wat voor Emèt Qenee, gezien haar grote, dus eigenlijk een formaliteit zal blijven die veel geld en tijd kost.

Het logo

Het logo van Emèt Qenee is ontworpen door am. Albert-Jan en ama. Anneke en verkozen op de 24ste HV (13-12-94) van Emèt Qenee. In het logo zijn de letters van Emèt Qenee kunstig in elkaar gevlochten. De E en de Q. De vogel staat symbool voor de Heilige Geest die ons leidt om te waarheid te kopen (spreuken 23:23).

Tijdpad

 • 01-09-92 eerste kring in Tilburg en Eindhoven
 • Okt-1992 t/m januari 1993 studiekringen
 • 02-02-93 RSKTEi bestaat officieel (Reformatorische Studentenkring Tilburg Eindhoven)
 • 04-05-93 dhr. Van Dooijweert officieel erelid
 • 18-05-93 definitieve keuze aansluiting C.S.F.R.
 • 15-06-93 dr. Van den Brink officieel adviseur
 • 24-09-93 RSKTEi kreeg een naam: Emèt Qenee
 • 19-03-94 overleg C.S.F.R. en Emèt Qenee
 • 08-06-94 officieel dispuut in oprichting van de C.S.F.R. (ZoCo HV)
 • 22-11-94 Emèt Qenee kiest voor definitieve installatie op de WiCo
 • 28-12-94 Emèt Qenee officieel het 8e dispuut van de C.S.F.R.