Huishoudelijke Vergaderingen

Tijdens de Huishoudelijke Vergadering, die zes keer per jaar plaatsvindt, wordt de gang van zaken op het dispuut met de vergadering besproken. Tijdens deze HV’s komen veel van de mooie kanten van de studentikoziteit bij elkaar. Er wordt kritisch gekeken naar de gang van zaken, het werk van de commissies en het bestuur wordt besproken, er worden nieuwe leden geïnstalleerd, etc. Maar er wordt zeker niet vergeten dat het gezellig mag zijn! Er wordt gezongen, er worden ludieke moties (voorstellen) besproken en uitgevoerd, en door al die zaken bij elkaar duren de HV’s vaak tot in de late uurtjes

20181011_203106