Bijbelkringen

Ongeveer één keer in de twee weken vindt een Bijbelkring plaats. Hierbij bestudeer je in een vaste groep van ongeveer zeven personen steeds een Bijbelgedeelte.

Hierbij is enerzijds aandacht voor het begrip van de Bijbeltekst zelf, maar anderzijds ook voor de bezinning hoe we het gedeelte in ons dagelijks leven in de praktijk zouden kunnen brengen.

Zulke avonden die bij de leden op hun studentenkamers plaatsvinden, worden voorafgegaan door een ontspannen maaltijd en naast bijbelstudie wordt er op zulke avonden ook gebeden en gezongen. Bovenal is het doel echter dat we samen leren luisteren naar God door Zijn Woord.

Na de kring wordt er vaak nog lekker geborreld en is er alle ruimte voor gezelligheid!