Christelijke politiek of als christen politiek bedrijven?

Op de openbare vergaderingen van Emèt Qenee komen interessante onderwerpen aan de orde. Deze vergaderingen hebben een openbaar karakter. Dit betekent dat iedereen hier aan deel mag nemen, en dus naar de lezing mag komen. Voorafgaand aan een OV hebben we als dispuut een pre- OV. Op die avond bespreken we hoe wij denken over het onderwerp en verzinnen we vragen voor die we aan de lector willen stellen. Als voorbereiding voor een pre-OV lezen we literatuur die aansluit bij het thema van de lezing. Het afgelopen semester hebben we het thema ‘Christenen en politiek’ behandelt.

De lector van de eerste OV van dit semester was Pieter Verhoeve,burgemeester van Oudewater. Hij is een van de vele SGP burgemeesters in ons land. Hij vertelde meer over hoe door de geschiedenis heen de relatie tussen Christenen en de politiek is geweest. Ook vertelde hij hoe hij zelf als christelijke burgemeester invulling geeft aan zijn taak.

Aandachtig luisteren naar Pieter Verhoeve

De beide lectoren in de laatste openbare vergadering van dit jaar (Ruard van Ganzevoort (GroenLinks) en Roelof Bisschop (SGP)) debatteerden over wat hen drijft in de politiek. En wat hun motieven zijn om zich aan te sluiten bij de partij van hun keuze en hoe ze als Christen tegen politiek aankijken en het bedrijven. Hierbij mocht de zaal actief meedenken en vragen stellen.Dit was erg interessant, omdat deze twee lectoren geheel op hun eigen manier nadenken over “het christen zijn in de politiek”. Ook nam het debat soms een heel eigen wending. Zo spraken de lectoren over hoe de wapenrusting in de politiek te dragen, en over wel of geen christelijke partij stemmen. We hebben veel geleerd van deze lectoren, omdat er onderwerpen als scheiding van kerk en staat en de visie van andere mensen op christelijke politiek aan de orde kwamen.

In het kort over de openbare vergaderingen van Emèt Qenee: ze zijn boeiend, leerzaam en voor iedereen toegankelijk, graag tot ziens!


Plaats een reactie